Licence terms of VPS usage

Aanvullende voorwaarden VPS-gebruik

Naast de Algemene Voorwaarden van leverancier ACTIVE 24, s.r.o. (de Internet Service Provider),gelden de volgende aanvullende voorwaarden voor de werking van de Virtuele Private Server (VPS) dienst:

  1. De Provider is verantwoordelijk voor de connectiviteit en het goed functioneren van de VPS-server. De provider is aansprakelijk voor het besturingssysteem of toepassingen die onderdeel uitmaken van de VPS-dienst. De provider is niet aansprakelijk voor de inhoud van de VPS-server, het geven van de juiste licentie van het besturingssyteem, dat wordt gebruikt door de klant of applicaties die worden beheerd door de klant. Indien de klant door interferencie het besturingssysteem schade aanbrengt, kan de klant de VPS opnieuw installeren via het Controlepaneel en zo de standaardinstellingen van de server herstellen. De applicaties, die de klant beheert op de VPS-server, vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant. De Provider is niet verantwoordelijk voor de correcte werking hiervan en houdt hier geen toezicht over.
  2. De provider maakt regelmatig backups van de VPS-servers, maar kan de juistheid van de verkregen data niet garanderen.Vooral, backups van databases en overige datagegevens, opgeslagen in binaire code kunnen inconsistent zijn. Als de datagegevens op de server belangrijk zijn voor de klant, dient de klant er zelf voor te zorgen regelmatig een correcte en periodieke backup te maken. De Provider kan hiervoor een FTP-account aanmaken met voldoende ruimte, specifiek voor dit doel.
  3.  De klant is verplicht om de VPS-server te beveiligen tegen misbruik van derden. De beheerder moet de toegang tot de server beschermen met een sterk wachtwoord (of sleutel), en idealiter de firewall te beperken tot bron IP-addressen. Bij misbruik van de server door derden (o.a. spam verspreiden, phishing installeren, activiteit binnen een botnet, hacker aanvallen), is de klant verplicht samenwerking te verlenen aan het onmiddelijk beëindigen van deze serveractiviteiten en de malware inhoud te verwijderen. In dit geval, is de provider gerechtigd de geleverde dienst te beperken (Bijv: door het geselecteerde netwerkverkeer te blokkeren of direct in te grijpen bij de server inhoud). Als de klant niet meewerkt aan onmiddellijke verwijdering van het probleem, kan de provider de werking van de gehele VPS-dienst beëindigen.
  4. De provider voert het onderhoud van de fysieke servers zo uit, dat een ononderbroken werking van de VPS-server gewaarborgd kan worden. Indien deze procedure niet gehandhaafd kan worden, of inefficiënt blijkt te zijn, kan de VPS-server in slaapstand (sleep mode) gezet worden en vervolgens opnieuw actief zetten of herstarten. Een dergelijke ingreep wordt altijd gepland buiten de "piek"-periode (Meestal 's nachts). Indien, niet vooraf gecommuniceerd wordt over het serveronderhoud, dan gebeurt alsnog binnen 30 minuten. Daarom, kan de klant de diverse applicaties op de server, na een mogelijke herstart, vaak automatisch en zonder problemen starten.