Terms and conditions of APS operation

Algemene voorwaarden en condities voor gebruik van APS

Hoewel de werking van de APS wordt beheerd door onze ervaren Admins, wordt het onderhoud van de toepassingen uitgevoerd door de klant, die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor sommige aspecten van de werking van de server. De belangrijkste voorwaarden voor het gebruik van een APS-server worden hieronder weergegeven. Het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot beëindiging van de service. 

  1. Alle benodigde softwarelicenties die in een APS zijn geïnstalleerd, worden onderhouden door de klant met de ontwikkelaar of distributeur van de toepassing. We zijn niet betrokken bij het proces van het kopen van een applicatie. In het geval dat enige software moet worden geïnstalleerd door ACTIVE 24 en de aanvaarding van de algemene voorwaarden van de softwareontwikkelaar vereist is, machtigt de eindgebruiker ACTIVE 24 om namens hen deze algemene voorwaarden te accepteren.
  2. De installatie en update van de applicaties gebeurt altijd via een speciaal gebruikersaccount, het zogenaamde beheerdersaccount, dat het enige account is met voldoende autorisatie. Dit speciale account wordt alleen voor het bovengenoemde doel gebruikt. Het is niet toegestaan om dit account te gebruiken voor gehoste applicaties. Toegang via dit account wordt continu bewaakt.
  3. Het is alleen toegestaan om applicaties te installeren die zijn aangevraagd. In principe  is het mogelijk om andere applicaties te installeren nadat ze zijn goedgekeurd door ACTIVE 24. Als deze voorwaarden worden geschonden,behoudt ACTIVE 24 zich het recht om ongeoorloofde software te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Als leveranciers zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van een APS, noch voor de juiste licenties van alle toepassingen die erop worden uitgevoerd, met uitzondering van de toepassingen die deel uitmaken van de APS-dienst.
  4. Elke gebruiker moet zijn eigen gebruikersaccount hebben om toegang te krijgen tot de applicatie. Het delen van accounts tussen gebruikers is niet toegestaan. ACTIVE 24 is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies van gegevens in het geval dat een gebruiker het wachtwoord van zijn gecodeerde eenheid verliest. Bij wachtwoord verlies gaan alle gegevens onomkeerbaar verloren.
  5. Bij de installatie van de server zorgt ACTIVE 24 ervoor dat de server correct wordt beschermd en dat alle noodzakelijke updates en beveiligingspatches worden toegepast. Updates die na de installatie beschikbaar zijn, worden door de klanten zelf geïnstalleerd via hun APS-beheerdersaccount.
  6. ACTIVE 24 is verantwoordelijk voor de ononderbroken werking van de applicatieserver, evenals de ononderbroken bereikbaarheid vanaf het internet. De APS-dienst maakt deel uit van het programmaGegarandeerd service kwaliteit,en de klant heeft recht op de korting op de reguliere bedrijfskosten van de bijbehorende dienst. Applicatieservers worden online gemonitord en systeembeheerders kunnen een potentieel probleem onmiddellijk oplossen op het moment dat het gebeurt, 24/7. Klanten kunnen ook contact opnemen met de klantenservice als ze een probleem tegenkomen met de beschikbaarheid, stabiliteit of prestaties van de applicatie server.
  7. ACTIVE 24 maakt dagelijks een back-up van de hele server, inclusief het besturingssysteem, en maakt zoiets als een beeld-server of spiegel-server. Back-up´s worden 7 dagen bewaard. Dit is echter de back-up in geval van een serverstoring. De gegevens van de applicatie moeten worden geback-upt door de klant.
  8. ACTIVE 24 maakt dagelijks een back-up van de hele server, inclusief het besturingssysteem, en maakt zoiets als een beeld-server of spiegel-server. Back-up´s worden 7 dagen bewaard. Dit is echter de back-up in geval van een serverstoring. De gegevens van de applicatie moeten worden geback-upt door de klant.
  9. ACTIVE 24 biedt de klant de benodigde toegangsrechten voor het installeren en bijwerken van hun voorkeur applicatie op basis van de updates die zijn toegestaan door de licentieovereenkomst. De aanbevolen manier om een applicatie te installeren en te onderhouden, is door de technici van de applicatie-ontwikkelaar (of hun getrainde partners) elke installatie, upgrade en update van de applicatie te laten uitvoeren. ACTIVE 24 is niet verantwoordelijk voor de licentie van de gebruikte software, noch voor enig mogelijk probleem als gevolg van een update van de applicatie. We kunnen echter de gegevens van de laatste beschikbare back-up herstellen en de APS terugzetten naar de vorige functionele versie.
  10. ACTIVE 24 is niet betrokken bij vragen en vragen over de toepassing zelf. Voor dit doel moet de klant de contacten gebruiken die door de ontwikkelaar of distributeur van de gebruikte software zijn verstrekt.