Domeinhost Nederland verstuurd spookfactuur

Steeds meer internetgebruikers worden regelmatig lastig gevallen met frauduleuze brieven en e-mails van dubieuze afzenders. Het gaat hierbij doorgaans om drie categorieën. In dit artikel legt Active24 uit wat acquisatiefraude is en geven we aan hoe u dit kunt melden aan het Fraude Helpdesk Meldpunt Nederland.

Aquisitiefraude

De populariteit van het Internet heeft helaas ook schaduwkanten: frauduleuze brieven en e-mails van dubieuze afzenders worden steeds frequenter. Dit staat bekend als acquisitiefraude of advertentiefraude. Het enige doel van deze fraudulente bedrijven is om u geld afhandig te maken. Let dus goed op!

Drie veelvoorkomende vormen van Acquisitiefraude zijn:

 1. Spookfactuur

  Spookfacturen zijn aanbiedingen die sterk op een betaalfactuur lijken. U kunt deze negeren, want u bent NIET VERPLICHT om zo´n nepfactuur te betalen.

 2. Verborgen factuur

  Acquisitiebureau´s proberen u ook geld afhandig te maken door valse facturen te versturen, waarbij de ´kleine lettertjes´ ontbreken. Ga na of u inderdaad een opdracht hebt gegeven aan het bedrijf en vraag altijd om schriftelijke opheldering.

  Het acquisitiebureau moet schriftelijk kunnen bewijzen dat er inderdaad een geldige contractovereenkomst bestaat met u. Zo niet, dan is er sprake van een valse nota, die u kunt negeren.

 3. Internationale acquisitie e-mails

  Ook bent u NIET VERPLICHT aanbiedingen en/of offertes van internationale acquisitiebureaus terug te sturen.

  Let op: ondertekent u per ongeluk toch en stuurt u het aanbod terug, dan bent u feitelijk een contractovereenkomst aangegaan.

Domein Host Nederland

Sinds 31 maart 2014 waarschuwt het Fraude Helpdesk Meldpunt Nederlandse internetgebruikers dat Domein Host Nederland zich momenteel schuldig maakt aan acquisitiefraude door spookfacturen te versturen.

Het bedrijf uit Sittard verstuurd sluikse aanbiedingen in de vorm van een factuur. Veel kleine en middelgrote bedrijven ontvingen de afgelopen dagen een e-mail in hun inbox van Domein Host Nederland.

Geen betalingsverplichting

Hebt u onlangs een e-mail met deze spookfactuur ontvangen, meldt het dan aan Fraudemeldpunt. Het gaat om een bedrag van €59,90. Domeinhost Nederland probeert op deze manier internetgebruikers op frauduleuze wijze geld afhandig te maken.

Als u goed de kleine lettertjes, onderaan de fictieve factuur doorleest, ziet u dat het gaat om acquisitie. Dat betekent dat er geen sprake is van een betalingsverplichting. Maak dus GEEN GELD over.

Fraude melden

Doe altijd melding van dubieuze facturen en andere vormen van acquisitiefraude. Meer informatie over hoe u acquisitiefraude kunt voorkomen, vindt u bij het Steunpunt Acquisitiefraude.

Enkele Anti-fraude tips: Anti-fraudetips

Active24 facturatie

Active24 maakt zich NIET schuldig aan acquisitiefraude of advertentiefraude. Wel worden soms helaas foutieve facturen verstuurd. Aangezien ons backoffice systeem grotendeels geautomatiseerd is, kan dit niet altijd worden voorkomen. Meldt het via onze contactpagina. We passen de foutieve factuur dan direct voor u aan.

BELANGRIJK: Sommige cliënten laten weten dat ze niet begrijpen waarom ze een factuur moeten betalen, nadat ze hun domein hebben verhuisd naar een andere hostingprovider. Dit heeft niets met factuurfraude te maken.

Zoals vermeld in de A24 Gebruikersvoorwaarden, zijn Active24 cliënten ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van hun product bij ons. Pas na opzegging, stoppen de Active24 facturen automatisch. Dit wordt standaard schriftelijk gecommuniceerd bij uw verzoek om een verhuiscode.

Zo geven wij onze klanten de kans om eerst een back-up te maken van hun producten en voorkomen we dat zij hun domein kwijtraken.

Gerelateerde artikelen