Goede doelen

ACTIVE 24, LTD. is- naast het behalen van primaire economische doelstellingen, ook sociaal-maatschappelijk betrokken en ondersteunt diverse publieke evenementen. We hebben ondersteunen verschillende non-profit projecten conceptueel, zowel financiëel als met expertise. We betrekken graag onze medewerkers bij de uitvoering van deze projecten.

ACTIVE 24 sponsorship applies to free web hosting services for non-profit organizations on a domain that is registered and maintained by ACTIVE 24. Sponsorship only applies to web hosting services and does not apply to the registration or renewal fee of domains. 

Sponsorship conditions:

To apply for sponsorship email us at: sponzoring@active24.cz

We doneren 1 CZK aan PARAPLE CENTER voor elk .CZ domein geregistreerd of verlengd bij ACTIVE 24, en samen ondersteunen we gehandicapte medeburgers.

 

Paraple Center is een revalidatiecentrum met sociale begeleiding, die mensen met een  dwarslaesie of levensbedreigende ziekten ondersteunen om te leven volgens hun wensen.  Het verlies van de oorspronkelijke beweging en andere lichamelijke functies zorgt voor een grote ingreep in het leven van de persoon en zijn directe familie.  The person in whom spinal cord injury has occurred is first treated in the Czech Republic with some of the 4 spinal units in Prague, Brno, Liberec and Ostrava. De persoon die een dwarslaesie heeft gehad, wordt eerst behandeld in de Tsjechische Republiek in een van de 4 dwarslesie centra in Praag, Brno, Liberec en Ostrava.

Dit wordt vervolgd met een behandeling en rehabilitatie in enkele van de rehabilitatiecentra. Het gespecialiseerde revalidatiecentrumteam, bestaat uit afgevaardigden van diverse beroepen- sociale werkers, fysiotherapeuten,  ergotherapeuten, psychologen, gezondheidsverpleegkundigen, persoonlijke assistenten, rolstoel-instructeurs en overig personeel. Zij bieden hulp aan Paraple Center's clienten om te leren omgaan met een moeilijke en confronterende periodie na een ongeluk of ziekte via verbetering van fysieke en mentale fitheid, maximaliseren van de autonomie en om nieuwe energie te verkrijgen om obstakels te overwinnen. De diensten omvatten ondersteuning voor o.a. een gezonde levensstijl, opvoeding, werkervaring, nieuwe interesses en hobby's. De Paraple Center biedt reclasseringverblijven van 2 tot 4 weken. Deze kunnen herhaald worden. Ook wordt deskundig advies aangeboden. Het centra ondersteunt jaarlijks meer dan 1.400 mensen uit de hele Tsjechische Republiek.

Meer op www.paraple.cz

OFFLINE Day is een bijdrage van ACTIVE 24 in gemeenschapsactiviteiten via vrijwilligerswerk vanuit het bedrijf.

Het doel van deze activiteiten is om ACTIVE 24 medewerkers de mogelijkheid te geven om vrijwillig te werken, door een betaalde werkdag bij ACTIVE 24 te besteden aan het vrijwillig werken voor een non-profit project.

Onze medewerkers helpen vrijwillig in organisatie met een focus op:

Het doel van de stichting is het bevorderen en ondersteunen van "creatievrijheid" in de Tsjechische Republiek. De nadruk ligt hierbij op Wikimedia projecten, organisatorische hulp bij de organisatie van evenementen en hulp bij gratis licenties.

 

We ondersteunen het idee iedereen die een online bedrijf runt op het internet te helpen.  We dragen graag bij aan de ontwikkeling van hoogwaardige en veelbelovende internetprojecten in de Tjechische Republiek. Daarom stellen wij onze diensten gratis beschikbaar aan geselecteerde nieuwe internetprojecten. 

Wilt u een nieuw online project beginnen? Bent u op zoek naar gedeelte kwaliteit webhosting of virtuele server?  Maar geldgebrek om gebruik te maken van onze online diensten? Hebt u een goed onderbouwd en project-idee, dat wij kunnen sponsoren? Registreer u voor ons programma door een e-mail te sturen naar startup@active24.cz.


1. Project registratie

Registreer uw project op elk moment, door uw verzoek te tsuren naar ons e-mailadres startup@active24.cz.


2. Algemene Voorwaarden startup sponsoring

Bij de selectie van gesponsorde projecten, letten we niet alleen op het project idee, maar ook op de kwaliteit en inhoud van de informatie, die u ons verstrekt over uw online project. We verwachten een beschrijving van het hoofdidee van uw online webproject. Beschrijf hoe het project zich zal ontwikkeling, wat u tot nu toe hebt gedaan voor de implementatie van het project. Geef al deze informatie aan in uw sponsor aanvraag.

Plaats de ACTIVE 24 banner op de gesponsorde website en onderteken een eenvoudige sponsorovereenkomst, zijn basisvoorwaarden voor mogelijke sponsoring.  We bieden geen ondersteuning voor gamingportals en portals met inhoud die niet strookt met de goede zeden en de Tsjechische wetgeving. ACTIVE 24 startup sponsoring is niet van toepassing op bestaande ACTIVE 24-klanten met betaalde services.

ACTIVE 24 biedt ook web hosting sponsorship  voor non-profit organisatie websites. 


3. Geselecteerde diensten
1) DOMEIN 1 jaar GRATIS

Geldig voor de volgende domeinnaam extensies .cz, .sk, .eu, .com, .net, .org, .info en .biz. Indien het domein al geregistreerd is bij een andere internet service provider, dan geldt de voorwaarde dat u uw bestaande domeinnaam naar ACTIVE 24 verhuist. 


2) WEBHOSTING 3 jaar GRATIS

Bekijk onze gedeelde webhosting pakketten klik hier.


3) SERVER OPLOSSING 1 jaar GRATIS

Bekijk ons aanbod aan server oplossing op  https://servery.cz/

We proberen zoveel mogelijk projecten te ondersteunen. Maximale ondersteuning voor één project is vastgesteld op 12.000 CZK volgens onze verkoopprijzen.
 

Geselecteerde startup projects