Support

ID #41065

Kiosk account instellen in Outlook 2007

 1. Open Outlook. Het dialoogvenster Accountinstellingen wordt geopend wanneer u Outlook voor de eerste keer opent. Als het dialoogvenster Accountinstellingen niet wordt geopend wanneer u Outlook voor de eerste keer opent, doet u het volgende:
  1. Klik in het menu Extra op Accountinstellingen.
  2. Klik in het dialoogvenster Accountinstellingen op het tabblad E-mail op Nieuw.
 2. Controleer of op de pagina E-mailservice kiezen de optie Microsoft Exchange, POP, IMAP of HTTP is geselecteerd en klik op Volgende.
 3. Klik onder aan de pagina Automatische accountconfiguratie op het selectievakje Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren.
 4. Klik op Internet-e-mail en op Volgende.
 5. Geef op de pagina Instellingen voor internet-e-mail de volgende informatie op.
  Onder Gebruikersgegevens:
  1. Voer in het vak Uw naam de naam in waarvan u wilt dat gebruikers die zien wanneer u e-mail verzendt via dit account.
  2. Geef in het vak E-mailadres uw e-mailadres op.
  Onder Serverinformatie:
  1. Selecteer onder Accounttype de optie IMAP of POP3. Overweeg of u IMAP zult gebruiken.
  2. Voer in het vak Server voor inkomende mail de naam van de IMAP- of POP-server. Voor informatie over hoe u de naam van uw inkomende POP3- of IMAP4-server kunt vinden, zie Hoe vind ik de serverinstellingen? verderop in dit onderwerp.
  3. Geef in het vak Server voor uitgaande e-mail (SMTP) de naam van de SMTP-server op. Voor informatie over hoe u de naam van uw uitgaande SMTP-server kunt vinden, zie Hoe vind ik de serverinstellingen? verderop in dit onderwerp.
  Onder Aanmeldingsgegevens:
  1. Geef in het vak Gebruikersnaam uw e-mailadres op.
  2. Geef in het vak Wachtwoord uw wachtwoord op. Als u wilt dat Outlook uw wachtwoord onthoudt, zorgt u ervoor dat het selectievakje naast Wachtwoord onthouden is geselecteerd.
 6. Rechtsonder op de pagina klikt u op Meer instellingen en vult u het dialoogvenster Instellingen voor e-mail als volgt in:
  Op het tabblad Uitgaande server selecteert u Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist.
  Op het tabblad Geavanceerd:
  1. Selecteer onder Inkomende e-mail (IMAP) of Inkomende e-mail (POP3) naast Gebruik het volgende type versleutelde verbinding de optie SSL in de vervolgkeuzelijst.
  2. Selecteer onder Uitgaande e-mail (SMTP) naast Gebruik het volgende type versleutelde verbinding de optie TLS en klik op OK.
  3. Als u POP3 gebruikt, en u een kopie van uw berichten op de server wilt bewaren, klikt u onder Bezorging op Een kopie van berichten op de server achterlaten. Als u deze optie niet selecteert, worden alle berichten van de server verwijderd en lokaal op uw computer opgeslagen.
 7. Klik op de pagina Nieuwe e-mailinstellingen toevoegen op Volgende.
 8. Op de pagina Informatie compleet klikt u op Voltooien. Sluit het dialoogvenster Accountinstellingen.
 9. Klik op de pagina Accountinstellingen op Sluiten.
 10. Als u IMAP4 gebruikt, wordt een bericht weergegeven met de vraag of u mappen wilt downloaden voor de mailserver die u hebt toegevoegd. Klik op Ja. Selecteer via de gebruikersinterface van Outlook 2007 welke mappen u wilt synchroniseren tussen de server en uw lokale computer en klik vervolgens op OK.

Raadpleeg de Help-informatie bij Outlook 2007 voor meer informatie over het gebruik van deze Outlook 2007