Support

ID #41066

Kiosk account instellen in Outlook 2010

 1. Open Outlook 2010. Als de installatiewizard van Microsoft Outlook 2010 automatisch wordt weergegeven, klikt u op de eerste pagina van de wizard op Volgende. Vervolgens klikt u op de pagina E-mail Accounts van de wizard nogmaals op Next om een e-mailaccount in te stellen.
  Als de installatiewizard Microsoft Outlook 2010 niet wordt weergegeven, klikt u op de Outlook 2010-werkbalk op de tab File. Vervolgens klikt u net boven de knop Accountinstellingen op Account toevoegen.

 outlook2010_nl_01

 

 1. Klik op Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren en klik vervolgens op Volgende.

 outlook2010_nl_02

 

 1. Selecteer in de pagina Service kiezen van de wizard Internet-e-mail en klik vervolgens op Volgende.

outlook2010_nl_03
 

 1. Geef op de pagina Instellingen voor internet-e-mail de volgende informatie op.
  Onder Gebruikersgegevens:
  1. Voer in het vak Uw naam de naam in waarvan u wilt dat gebruikers die zien wanneer u vanaf deze account e-mail verzendt.
  2. Geef in het vak E-mailadres uw e-mailadres op.

Onder Serverinformatie:

  1. Selecteer onder Accounttype de optie IMAP of POP3. We bevelen het gebruik van IMAP aan, aangezien deze methode meer functies ondersteunt.
  2. Voer in het vak Server voor inkomende mail de naam van de IMAP- of POP-server. Voor informatie over hoe u de naam van uw inkomende POP3- of IMAP4-server kunt vinden, zie Hoe vind ik de serverinstellingen? verderop in dit onderwerp.
  3. Geef in het vak Server voor uitgaande e-mail (SMTP) de naam van de SMTP-server op. Voor informatie over hoe u de naam van uw uitgaande SMTP-server kunt vinden, zie Hoe vind ik de serverinstellingen? verderop in dit onderwerp.

Onder Aanmeldingsgegevens:

  1. Geef in het vak Gebruikersnaam uw e-mailadres op.
  2. Geef in het vak Wachtwoord uw wachtwoord op. Als u wilt dat Outlook uw wachtwoord onthoudt, zorgt u ervoor dat het selectievakje naast Wachtwoord onthouden is geselecteerd.
    outlook2010_nl_04
 1. Rechtsonder op de pagina klikt u op Meer instellingen en vult u het dialoogvenster Instellingen voor e-mail als volgt in:
  Op het tabblad Uitgaande server selecteert u Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist.
  outlook2010_nl_05

  Op het tabblad Geavanceerd:
  1. Selecteer onder Inkomende e-mail (IMAP) of Inkomende e-mail (POP3) naast Gebruik het volgende type versleutelde verbinding de optie SSL in de vervolgkeuzelijst.
  2. Selecteer onder Uitgaande e-mail (SMTP) naast Gebruik het volgende type versleutelde verbinding de optie TLS en klik op OK.
  3. Als u POP3 gebruikt, en u een kopie van uw berichten op de server wilt bewaren, klikt u onder Bezorging op Een kopie van berichten op de server achterlaten. Als u deze optie niet selecteert, worden alle berichten van de server verwijderd en lokaal op uw computer opgeslagen.
   outlook2010_nl_06
 1. Klik op de pagina Nieuw account toevoegen op Volgende. Nadat uw account is getest door Outlook 2010 klikt u op Sluiten om het dialoogvenster Accountinstellingen testen te sluiten.
  outlook2010_nl_07

 2.  Op de pagina Informatie compleet klikt u op Voltooien.
 3. Klik op de pagina Accountinstellingen op Sluiten.
 4. Als u IMAP4 gebruikt, wordt een bericht weergegeven met de vraag of u mappen wilt downloaden voor de mailserver die u hebt toegevoegd. Klik op Ja. Selecteer via de gebruikersinterface van Outlook 2010 welke mappen u wilt synchroniseren tussen de server en uw lokale computer en klik vervolgens op OK.

Raadpleeg de Help-informatie bij Outlook 2010 voor meer informatie over het gebruik van Outlook 2010.

Hoe vind ik de serverinstellingen?