Support

ID #41068

Kiosk account Thunderbird 8 instellen

 1. Open Mozilla Thunderbird. Het dialoogvenster E-mailaccountset-up wordt geopend wanneer u Thunderbird voor het eerst opent. Ga als volgt te werk wanneer het dialoogvenster E-mailaccountset-up niet wordt geopend:
  1. Klik in het menu Extra op Accountinstellingen.
  2. Klik op de pagina Accountinstellingen onder Accountacties op E-mailaccount toevoegen.
 2. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster E-mailaccountset-up:
  1. Voer in het vak Uw naam de naam in die op de regel 'Van' in uw uitgaande berichten moet staan.
  2. Geef in het vak E-mailadres uw e-mailadres op.
  3. Geef in het vak Wachtwoord uw wachtwoord op. Klik op Doorgaan als u een Windows-computer gebruikt of klik op Volgende als u een Mac gebruikt. Thunderbird probeert de instellingen te vinden die u nodig hebt om uw account te configureren.
 3. Klik op Stoppen, of wacht totdat Thunderbird uw accountinstellingen heeft gevonden. U ziet het bericht "Thunderbird is er niet in geslaagd om de instellingen voor uw e-mailaccount te vinden."
 4. De keuzevakje IMAP naast Inkomend is standaard geselecteerd en is aanbevolen. In het vakje Hostnaam server voert u de naam van uw inkomende mailserver in. Voor informatie over hoe u de naam van uw inkomende (POP3- of IMAP4-)server kunt vinden, zieHoe vind ik de serverinstellingen? verder in dit onderwerp.
  noteOpmerking:
  Laat de optie Poort ingesteld op Automatisch. Laat de opties SSL en Verificatie ingesteld op Automatisch detecteren.
 5. In het tekstvakje Hostnaam server naast Uitgaande voert u de SMTP-servernaam in. Voor informatie over hoe u de naam van uw uitgaande (SMTP) server kunt vinden, zie Hoe vind ik de serverinstellingen? verder in dit onderwerp.
  noteOpmerking:
  Laat de optie Poort ingesteld op Automatisch. Laat de opties SSL en Verificatie ingesteld op Automatisch detecteren.
 6. Typ in het vak Gebruikersnaam uw volledige e-mailadres. Bijvoorbeeld tonysmith@contoso.com.
 7. Klik op de knop Opnieuw testen. Wanneer u het bericht "Onderstaande instellingen werden gevonden bij de test van de opgegeven server", klikt u op Account aanmaken. Er wordt een pagina geopend waarop u andere Thunderbird-instellingen kunt weergeven of wijzigen. Klik op OK nadat u de instellingen hebt weergegeven of gewijzigd. Indien u geen verbinding kon maken, ga dan naar de sectie "Wat moet ik nog doen?", later in dit artikel.
  importantBelangrijk:
  Als u POP gebruikt, verdient het aanbeveling onder Serverinstellingen de optie Berichten op de server laten in te schakelen. Nadat u dit selectievakje hebt ingeschakeld, wordt op de server een kopie bewaard van de berichten die u ophaalt op de lokale computer. U hebt dan ook toegang tot uw berichten vanuit andere e-mailprogramma's.