Support

ID #11060

Admin-innstillinger

I MyAccount kan du administrere Office 365-kontoene dine. Her ser du en oversikt over administrasjonen:

Office 365 administrasjon

 

1. Klikk på koblingen Brukere for å få en oversikt over Office 365-brukerne.

2. Klikk på denne koblingen for å få abonnementsinformasjon og en kobling til Microsoft Online Portal.

3. Hvis du har utført DNS-endringer, for eksempel endret MX-oppføringen, kan du bruke denne koblingen til å endre alle nødvendige DNS-innstillinger tilbake til Office 365. ADVARSEL: Ikke gjør dette med mindre du er klar over konsekvensene.

4. Kobling til MOP (Microsoft Online Portal)

5. Oversikt over lisensene dine EOKI-konto (Exchange Online Kiosk) ? du finner mer informasjon om Kiosk-lisensen her: EOP1-konto (Exchange Online Plan1) ? du finner mer informasjon om Plan1-lisensen her:

6. Liste over e-postkontoene dine. Her kan du redigere, midlertidig deaktivere eller slette kontoer.

7. Klikk på knappen Rediger for å redigere kontoen. Du vil da for eksempel kunne endre passordet for e-post. Nå kan du klikke på redigeringsikonet Endre kontoinnstillinger for Office 365 . Du vil nå se denne siden:

Endre passord for Office 365

 

Når du redigerer en konto, kan du velge om kontoen skal ha Admin-tillatelser i MOP (Microsoft Online Portal, hva slags plan/lisesn kontoen skal ha, kontaktopplysninger og språkinnstillinger. Du kan også endre passordet.