Algemene voorwaarden Ongelimiteerde webhosting

Onze web hosting pakketten zijn ontworpen om te voldoen aan de meest moderne eisen voor het hosten van een groot aantal websites, bestemd voor persoonlijk gebruik, bedrijfswebsites voor kleine ondernemingen en MKB-bedrijven en soortgelijke organisaties. De web hosting pakketten worden geleverd, inclusief onbeperkte gegevensoverdracht en sommige pakketten bevatten daarnaast ook onbeperkte schijfruimte voor de website.Onze web hosting pakketten zijn ongelimiteerd: er bestaat geen limiet voor gegevensoverdracht of webruimte gebruik, indien onze diensten op de gebruikelijke manier, voor de daarvoor bestemde doeleinden wordt gebruikt, in overstemming met de ACTIVE 24’s Algemene Voorwaarden.

Onze web hosting pakketten zijn niet bedoeld voor het archiveren, back-uppen, delen of synchroniseren van bestanden, die niet gerelateerd zijn aan de gehoste website, of voor het opslaan van downloadbaar materiaal via externe websites. We hebben het recht om de naleving van onze algemene voorwaarden op elk moment te verifiëren.

Indien de hoeveelheid gegevensoverdracht, de gebruikte schijfruimte of het gebruik van andere hulpmiddelen voor uw website een risico inhoudt voor de stabiliteit, prestaties en beschikbaarheid van onze servers, data opslag, netwerk of ander onderdeel van onze infrastructuur, wordt u door ons gevraagd om de belasting van uw website te verminderen of te upgraden naar een andere server, zoals bijv onze Virtuele of Managed Server. In dat geval houden wij u hiervan vooraf op de hoogte met een wijzigingsverzoek. Indien u niet ingaat op ons verzoek, behouden wij het recht uw dienst tijdelijk of permanent te verwijderen van onze servers, om de beveiliging van de stabiliteit van onze infrastructuur zeker te stellen.

Onze web hosting pakketten met ongelimiteerde schijfruimte bevatten aanvankelijk 20 GB. De capaciteit van de gehuurde ruimte wordt regelmatig gecontroleerd. Indien de webruimte haar limiet nadert, en de ruimte wordt gebruikt volgens de algemene voorwaarden, wordt de webruimte een keer gratis verhoogd met 10 GB extra ruimte. Het totaal aantal bestanden en mappen dat kan worden ingesteld op onze virtuele host (gehoste domein) is ingesteld op 300.000 voor web hosting pakketten met ongelimiteerde schijfruimte.